Voor ouders

Het Jeugdtheaterlab is een activiteit van de vereniging speciaal voor jongeren in de middelbare school leeftijd. Deelnemers zitten tenminste in de brugklas en zijn op 1 september bij aanvang van het seizoen niet ouder dan 18 jaar. Wie dan al wel 18 jaar is kan nog meedoen zolang hij of zij nog geen eindexamen heeft gedaan.

We hanteren deze leeftijdsgrenzen omdat de belevingswereld van jongeren in ontwikkeling nog op elkaar aansluit. Wie ouder is of de middelbare school ontgroeid is kan ook lid worden van de vereniging. In dat geval draai je mee met het maken van volwassen toneelproducties. En dat kan vanaf 16 jaar.


De Lindespelers is een vereniging, en geen school. Het doel is om jongeren te laten kennismaken met toneel en theater en hen daarvoor een podium te geven. Voorstellingen komen tot stand met de deelnemers zelf. Wij repeteren gedurende een schooljaar, en niet tijdens de schoolvakanties. De praktische informatie over het verloop van het seizoen is op de website beschikbaar.


Van de deelnemers wordt meer verwacht dan alleen tijdens repetities op de planken staan. Het maken van voorstellingen betekent ook: meewerken aan decors, tekst leren en thuis oefenen, reclame maken voor de voorstellingen, en nog veel meer. Er komt heel wat bij kijken! De vereniging biedt goede ondersteuning voor deze faciliteiten maar het gaat niet allemaal vanzelf.


Op een theatervloer kunnen veel jongeren zichzelf zijn, of juist even iemand anders. Wij vinden het belangrijk dat ze zich daarin vrij voelen, en willen een veilige omgeving bieden. Begeleiders zijn opgeleide theaterdocenten en regisseurs of mensen die ervaring hebben met jongeren en met theater. Alle begeleiders onderschrijven de gedragscode van de vereniging en beschikken over een verklaring omtrent gedrag.

Mochten deelnemers te maken krijgen met voor hun grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, dan kunnen zij behalve bij de begeleiding ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging. De naam en contactgegevens worden aan het begin van het seizoen in een welkomstmail verstrekt, maar de vertrouwenspersoon is in elk geval bereikbaar via vertrouwenspersoon@lindespelers.nl. Op dit moment is dat Linda.

De vertrouwensperspoon van de vereniging is geen lid van het bestuur en heeft geen leidende of begeleidende rol bij welke activiteit dan ook.


Natuurlijk respecteren wij privacy regels, maar het zal niet vreemd klinken dat iemand die in de spotlights van het theater staat ook zichtbaar is voor de buitenwereld. Deelnemen aan activiteiten van de vereniging betekent, dat je toestemming geeft voor het gebruikt van fotomateriaal. Namen vermelden we alleen met toestemming. Andere gegevens worden niet buiten de groep door ons verstrekt. Nooit.

Wij nemen jongeren serieus, bieden hen de ruimte voor ontwikkeling maar vragen daar ook wat voor terug!


Theater maken is teamwerk, en soms best pittig. Er is lef voor nodig en discipline. Het is pure teamsport, waarbij je op je medespelers moet kunnen rekenen. Elke schakel is belangrijk. We verwachten daarom dat deelnemers tijdig aanwezig zijn en repetities alleen overslaan als het echt niet anders kan. De laatste 6 repetities voor een voorstelling mogen niet worden gemist!


Wij spreken jongeren zelf direct aan op hun verantwoordelijkheid. Meestal ontstaat er een groepsproces, waarbij ze zelf elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden.


Communiceren doen we met de kids vooral per whatsapp. Een mobiele telefoon is dus onmisbaar. Communiceren met ouders doen we veelal via mail, of via telefoon als dat gewenst is. Via de mail ontvangt u ook het verzoek om de deelnemersbijdrage te voldoen. Die bijdrage is 100 euro voor een seizoen, en mag eventueel in 2 termijnen worden betaald.


De bijdragen dekken de kosten van repeteren en het gebruik van ruimte en faciliteiten. Voorstellingen worden gefinancierd uit de kaartverkopen. De regisseursvergoeding wordt betaald uit subsidies. Overige medewerkers zijn verenigingsleden. Zij ontvangen geen vergoedingen.


We willen open en transparant zijn in wat we doen en waarom. Spreek ons dus gerust aan als er vragen zijn, of suggesties. De Lindespelers is een vereniging met veel creativiteit. Alle medewerkers voeren taken op vrijwillige basis en met veel bezieling uit. Het levert mooie en verrassende resultaten op in de vorm van bijzondere voorstellingen! Maar dat kunt u beter zelf komen bekijken.


Nog vragen? Stuur dan berichtje via het contactformulier. We laten snel van ons horen.