Fiscale regelingen

Draagt u de Lindespelers een warm hart toe? Overweeg dan eens om ons te ondersteunen bij onze activiteiten. Dat kan op verschillende manieren. Dit levert u en ons vele voordelen op! Graag leggen we de mogelijkheden aan u uit:

Eenmalige gift aan de vereniging

De Lindespelers is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u giften die u aan ons doet mag aftrekken van uw belastbaar inkomen, voordat uw inkomstenbelasting berekend wordt. U betaalt dus minder belasting omdat u een gift doet aan de Lindespelers. De aftrekpost van uw inkomen bedraagt tot 2018 125% van de gift die u doet. Indien u een gift doet van 1000 euro, mag u dus 1250 euro van uw belastbaar inkomen aftrekken.

De meeste mensen betalen een tarief van 42% aan belasting in box 1. In dit voorbeeld doet u dus een gift van 1000 euro, maar trekt u 1250 euro van uw inkomen af. Dit levert u een belastingbesparing van 42% van 1250 euro op: 525 euro.

Een gift van 1000 euro kost u dus netto maar 475 euro.

Voor een eenmalige gift geldt een minimumbedrag van 1% van uw drempelinkomen. Dit minimumbedrag dient bovendien minimaal 60 euro te zijn. De extra aftrek van 25% geldt tot een maximale gift van 5000 euro.
Voorbeeld: Indien u een jaarinkomen heeft van 38.000 euro moet uw gift voor de fiscale aftrekregling minimaal 380 euro bedragen.

Jaarlijks terugkerende gift

Het minimumbedrag van 1% van uw drempelinkomen geldt niet indien u minimaal 5 jaar achter elkaar hetzelfde bedrag geeft aan de vereniging.
In dit geval stellen we samen met u een schenkingsovereenkomst op, waarin de periodieke gift wordt vastgelegd. Tot 2013 was daar een notaris bij nodig, maar per 1 januari 2014 niet meer. U ontvangt een afschrift van deze overeenkomst van de vereniging die u bij uw fiscale papieren moet bewaren.

Het belastingvoordeel is in dit geval hetzelfde, maar de extra 25% aftrekpost vervalt per 1 januari 2018. In dat jaar mag u dus 100% van de periodieke gift als aftrekpost gebruiken voor uw belastingaangifte.

Vriend van de Lindespelers

‘Wie goed doet, goed ontmoet’.
Indien u jaarlijks een gift doet aan de vereniging, wordt u ‘Vriend van de Lindespelers’. Dit levert u direct een fiscaal voordeel op.
Daarnaast houden we u 3 keer per jaar op de hoogte van onze activiteiten door middel van een digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u per e-mail.
Indien we voorstellingen spelen, kunt u toegangskaarten al in de voorverkoop reserveren voor een voorstelling naar keuze. Wij garanderen u dan een zitplaats voor de voorstelling van uw keuze!

Indien u een periodieke gift doet van 150 euro of meer, ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor 6 personen aan één van onze voorstellingen van uw keuze. Deze uitnodiging geldt inclusief een consumptie per persoon. Aan de garderobe zijn geen verdere kosten verbonden.
Hiermee kunt u met familie of vrienden onze producties bezoeken en hen laten zien waarom u Vriend van de Lindespelers bent geworden!

Wilt u weten wat er met uw giften gebeurt? Bekijk dan het financiële overzicht van de vereniging.

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle informatie over het doen van giften en de aftrekbaarheid daarvan van uw inkomstenbelasting.
Meer informatie over het steunen van een culturele ANBI vindt u op de website www.daargeefjeom.nl.

Wilt de Lindespelers steunen met een (periodieke) gift? Neem dan contact op met de penningmeester.