Financieel overzicht

Hieronder vindt u het exploitatieoverzicht van toneelvereniging De Lindespelers over 2019:

INKOMSTENUITGAVEN
Subsidie3000Huisvesting / Huur5298
Contributie2700Opleidingen
Verhuur611Verenigingsactiviteiten3171
Entertainment795Verzekeringen557
Resultaat Producties1068Representatie251
Diversen283Bankkosten158
Resultaat (negatief)1139Diverse Kosten161

Inkomsten uit verhuur betreft de inkomsten uit verhuur van kleding en of  materialen, licht- en geluidsmiddelen, etc.

Inkomsten uit entertainment betreft de inkomsten uit de verlening van diensten (spelimprovisaties).

Diverse inkomsten betreft enkele giften en donaties, evenals de opbrengst van de Rabobank actie. Huisvesting betreft de vaste huisvestingskosten t.b.v. opslag en repetities.

Het resultaat producties is de opbrengst van de theaterproducties, waarvoor de kosten in 2019 zijn geboekt.

Het resultaat komt ten laste van het eigen vermogen.

Kosten voor regie en producties worden geboekt in het jaar waarin de première van een productie plaats vindt.

De balans per 31 december 2019 ziet er als volgt uit:

AKTIVAPASSIVA
Debiteuren295Vermogen612
Bank R/C1019Te bestemmen ontvangst321
Bank Spaarrekening3059Algemene Reserve2500
Nog te ontvangen450Vooruitontvangen1390