Financieel overzicht

Hieronder vindt u het exploitatieoverzicht van toneelvereniging De Lindespelers over 2018:

INKOMSTENUITGAVEN
Subsidie2000Huisvesting / Huur5014
Contributie2370Opleidingen689
Verhuur2546Verenigingsactiviteiten1336
Entertainment780Verzekeringen532
Rente1Representatie219
Resultaat Producties-2404Bankkosten157
Diversen495Diverse Kosten978
Resultaat (negatief)3137

Inkomsten uit verhuur betreft de inkomsten uit verhuur van kleding en of  materialen, licht- en geluidsmiddelen, etc.

Inkomsten uit entertainment betreft de inkomsten uit de verlening van diensten (spelimprovisaties).

Diverse inkomsten betreft enkele giften en donaties, evenals de opbrengst van de Rabobank actie. Huisvesting betreft de vaste huisvestingskosten t.b.v. opslag en repetities.

Het resultaat producties is de opbrengst van de theaterproducties, waarvoor de kosten in 2018 zijn geboekt. Dit resultaat is negatief door de geannuleerde voorstellingen van ‘De Ideale Man’, die 2 weken voor première werden afgebroken in verband met ziekte van één van de castleden.

Het resultaat komt ten laste van het eigen vermogen.

Kosten voor regie en producties worden geboekt in het jaar waarin de première van een productie plaats vindt.

De balans per 31 december 2018 ziet er als volgt uit:

AKTIVAPASSIVA
Debiteuren63Vermogen2016
Bank R/C2521Te bestemmen ontvangst321
Bank Spaarrekening3058Algemene Reserve2500
Nog te ontvangen600Nog te ontvangen facturen300
Vooruitontvangen1105