Financieel overzicht

Hieronder vindt u het exploitatieoverzicht van toneelvereniging De Lindespelers over 2020:

INKOMSTENUITGAVEN
Subsidie3000Huisvesting / Huur4853
Contributie3128Opleidingen501
Verhuur188Verenigingsactiviteiten1377
Entertainment0Verzekeringen567
Resultaat Producties-1961Representatie286
Diversen515Bankkosten155
Resultaat (negatief)3123Diverse Kosten255

Inkomsten uit verhuur betreft de inkomsten uit verhuur van kleding en of  materialen, licht- en geluidsmiddelen, etc.

Inkomsten uit entertainment betreft de inkomsten uit de verlening van diensten (spelimprovisaties).

Diverse inkomsten betreft enkele giften en donaties, evenals de opbrengst van de Rabobank actie. Huisvesting betreft de vaste huisvestingskosten t.b.v. opslag en repetities.

Het resultaat producties is de opbrengst van de theaterproducties, waarvoor de kosten in 2020 zijn geboekt. Dit betrof slechts 1 productie (De Fabriek van het Jeugdtheaterlab). Het resultaat is negatief omdat de uitvoeringen een week voor première zijn uitgesteld als gevolg van de corona crisis. Voor de ingehaalde voorstellingen zijn dubbele kosten gemaakt.

Het resultaat komt ten laste van het eigen vermogen. De algemene reserve is afgewaardeerd, omdat er geen langlopende verplichtingen meer zijn.

Kosten voor regie en producties worden geboekt in het jaar waarin de première van een productie plaats vindt.

De balans per 31 december 2020 ziet er als volgt uit:

AKTIVAPASSIVA
DebiteurenVermogen1433
Bank R/C1505Te bestemmen ontvangst321
Bank Spaarrekening5500Algemene Reserve500
Nog te ontvangen210Vooruitontvangen600
Vooruitbetaalde kosten1139Te verdelen subsidie5500