Contact

De Lindespelers zijn gevestigd in Cultureel Centrum Het Klooster, Park 1 in Nuenen.
Repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 uur in de theaterzaal, de Atelierruimte en/of de Raadzaal.

Jeugdrepetetities vinden plaats op vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur in de Le Pair zaal.

Postadres:
Toneelvereniging de Lindespelers
Molvense Erven 50
5672 HM Nuenen

secretaris@lindespelers.nl

IBAN: NL31 RABO 0137417845 t.n.v. Toneelvereniging De Lindespelers

Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 40235919
RSIN: 808704825