Contact

De Lindespelers zijn gevestigd in wijkcentrum Scarabee, aan de Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen.
Repetities vinden plaats in Het Klooster, dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 uur.

Postadres:
Toneelvereniging de Lindespelers
Molvense Erven 50
5672 HM Nuenen

secretaris@lindespelers.nl

IBAN: NL31 RABO 0137417845 t.n.v. Toneelvereniging De Lindespelers

Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 40235919
RSIN: 808704825