Contact

De Lindespelers zijn gevestigd in Cultureel Centrum Het Klooster, Park 1 in Nuenen.
Repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 uur in de theaterzaal, de Atelierruimte en/of de Raadzaal.

Jeugdrepetetities vinden plaats op vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur in de Le Pair zaal.

Postadres:
Toneelvereniging de Lindespelers
Molvense Erven 50
5672 HM Nuenen

secretaris@lindespelers.nl

IBAN: NL31 RABO 0137417845 t.n.v. Toneelvereniging De Lindespelers

Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 40235919
RSIN: 808704825

Ervaar je grensoverschrijdend gedrag van anderen binnen de vereniging? Stuur dan een bericht naar de vertrouwenspersoon van de vereniging. Dat is geen lid van het bestuur. Op dit moment is dat Linda. Je bericht wordt vertrouwelijk behandeld: vertrouwenspersoon@lindespelers.nl